Befolkningens åldrande och den accelererande livstakten har gjort att människor lever relativt självständiga och ensamma. Allt fler väljer att betrakta husdjur som sina närmaste följeslagare, och husdjurens status i det offentliga livet fortsätter att öka. Enligt undersökningen, från och med 2016, var storleken på mitt lands husdjursmarknad 120,3 miljarder RMB, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på över 50 %. Mer än hälften av husdjurskonsumenterna spenderar mellan 200-500 yuan i månaden.
PREV:Mengha Mall: En online shoppingplattform för husdjursmaterial och kärlek      NEXT:Husdjurstillbehör: den stigande solens industri